Plannen met pit

Projecten die werken

Advies met karakter

Plannen met pit

Projecten die werken

Advies met karakter

Plannen met pit

Projecten die werken

Advies met karakter

Plannen met pit

Projecten die werken

Advies met karakter

Plannen met pit

Projecten die werken

Advies met karakter

Over WB Advies & Projecten

Kennis en jarenlange ervaring in de advieswereld en de aannemerij hebben me gebracht waar ik nu ben; als WB Advies & Projecten werk ik aan oplossingen op het gebied van bodemverontreiniging, (asbest)sloop), hergebruik van grond en bouwstoffen en de bestrijding van invasieve exoten.

 

Vanuit mijn kennis en ervaring én met een grote mate van betrokkenheid zoek ik naar oplossingen die realistisch én haalbaar zijn maar zeker ook economisch verantwoord.

 

In de overtuiging dat ik in staat ben zelfstandig en in samenwerking met deskundige partijen door het kiezen van diverse invalshoeken te komen tot inventieve, originele en passende oplossingen en deze tot uitvoering te kunnen brengen.

 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op via 06 – 82087408 of info@wbap.nl!

WB Advies en Projecten
Wilfried Bossink
06 – 82087408

info@wbap.nl

Projecten

Heeft u een project op het gebied van bodemverontreiniging, asbest(sloop), hergebruik of invasieve exoten in voorbereiding of uitvoering en heeft u behoefte aan deskundige ondersteuning?

 

In de (pre)contractuele fase kan WB u helpen bij het in beeld brengen van kosten, het in de markt zetten van werkzaamheden, het beoordelen van voorstellen en aanbiedingen en het opstellen van contracten.

 

In de uitvoerende fase van projecten kan WB u ondersteunen vanuit een directievoerende, toezichthoudende of adviserende rol, waarbij de aandacht gericht zal zijn op contractbewaking en het voorkomen van conflicten.

Bodemverontreiniging2

Bodemverontreiniging

Heeft u plannen tot (her)ontwikkeling van een (mogelijk) verontreinigde locatie. WB ondersteunt u graag bij het opzetten en de uitvoering van een efficiënt onderzoekstraject.

 

Bent u voornemens een bodemsanering uit te (laten) voeren? WB helpt u graag bij het maken van de afwegingen en keuzes om te komen tot de juiste saneringsvariant. Daarnaast kan WB u van dienst zijn in een efficiënt planvormings- en vergunningentraject voor de uit te voeren bodemsanering.

Verontreinigd vastgoed

Bent u voornemens een locatie met bodemverontreiniging te verwerven of van de hand te doen en heeft u behoefte aan inzicht in de risico’s en consequenties van de aanwezigheid van verontreiniging? Of bent u van plan een locatie her in te richten en hierbij de aanwezige bebouwing te slopen? WB is uitstekend in staat om u bij transacties op het gebied van bodemverontreiniging te ondersteunen. Daarnaast kan WB u uitstekend van dienst zijn bij de planvorming en vergunningtechnische voorbereiding van de sloop van uw opstallen.

 

Mocht bij een voorgenomen transactie of bij een herontwikkeling ook sprake zijn van (met asbest) verontreinigde bebouwing, dan kan WB u ook hierbij de benodigde ondersteuning bieden.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Mogelijk beschikt u over een partij zand of grond die moet worden afgevoerd? Of u hebt voor een project behoefte aan een partij zand of grond? WB helpt u graag zoeken naar de meest efficiënte oplossing voor uw vraag. Ook voor andere, schone en verontreinigde bouwstoffen kan WB u van in dit verband van dienst zijn

Invasieve exoten / Japanse Duizendknoop

Heeft u een locatie die besmet is met Japanse Duizendknoop of een andere (invasieve) exoot? WB helpt u graag bij het bepalen van de juiste bestrijdings- of verwijderingsmethodiek en het maken van de bijbehorende afweging van kosten en risico’s.

 

Zoekt u een afzet- of verwerkingsmogelijkheid voor met Japanse Duizendknoop verontreinigd plantaardig materiaal of voor grond die met Japanse Duizendknoop is besmet? WB helpt u graag op weg.